Dance Tools for Inclusion

Dance Tools for Inclusion
28.10.- 04.11.2016, Záhreb, Chorvátsko

Na prelome októbra a novembra sa v chorvátskej metropole stretlo 33 mladých ľudí z 11 krajín, medzi nimi aj traja zo Slovenska, aby sa bližšie oboznámili s krásou tanečného umenia.

Cieľom projektu bolo objaviť nové dimenzie tanca tak po fyzickej stránke, ako aj po duševnej. Participujúci mali možnosť praktizovať viacero tancov, ako aj spoznať lepšie samých seba. Tí menej skúsení tanečníci využili príležitosť na pochytenie nových poznatkov a ich okamžité aplikovanie v praxi, tí skúsenejší sa zas mohli zdokonaliť. Vďaka pestrej palete národností sa táto skupina mohla spoločne naučiť mnohému aj jeden od druhého a bližšie sa oboznámiť s inými kultúrami a zvykmi.

Veľmi nás teší, že ohlasy účastníkov boli viac než pozitívne. „Prelínanie štýlov nám otvorilo oči a umožnilo vidieť, čo všetko sa od seba môžeme navzájom naučiť. Každým dňom sme v sebe objavovali nepoznané veci, zisťovali sme, že môžeme dokázať oveľa viac ako si myslíme.“
Pevne veríme, že takýchto skúseností bude mnoho aj v nasledujúcich projektoch. Ak ťa zaujíma, čo všetko zúćastnení zažili, navštív: http://www.urbanamladez.hr/clanak/210/project-results–dance-tools-for-inclusion

Na projekte sme vytvorili aj príručku: https://drive.google.com/file/d/0B7TRrMpJuYIwZmJ2WjYwSUE3dFk/view