Európske možnosti pre mládež (Spoznaj kultúru cez školu)

Dňa 21. februára sme usporiadali ďalší ročník úspešneho podujatia Spoznaj kultúru cez školu. Táto akcia bola úrčená pre študentov Gymnázia Kysucké Nové Mesto a Stredná odbborná škola strojnícka. Postupne vystúpili dobrovoľníčka z Rakúska a Turecka, dobrovoľníci z Estónska ale aj Francúzska. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia Erasmus+ programu a Európskeho zboru solidarity. Dobrovoľníci z Estónska prezentovali svoju krajinu a Európsky zbor solidarity, teda program cez ktorý sa dostali na Slovensko, konkrétne do Kysuckého Nového Mesta. Zhodnotili svoj 5 mesačný pobyt na Slovensko a porovnali rozdiely medzi svojou krajinou a tou našou.

Potom vystäpila dobrovoľníčka z Rakúska, ktorá má zmiešané korene, teda je z časti z Rakúska a z časti z Holandska a snažila sa vysvetliť, že nie je preňu bytostne dôležité to, odkiaľ pochádza, pretože žila na striedačku v obcoch krajinách. Pôsobí v žiline a stará sa hlavne o organizovanie rôznych kultúrnych podujatí ako sú koncerty, festivaly či premietania rôznych filmov, dokumentov.

Dobrovoľníčka z Turecka bola ďalšou, ktorá sa predstavila študentom. Je vyštudovanou zdravotnou sestrou, po skončení štúdia práve hľadala možnosti ako pracovať s deťmi a možno precestovať aj kus zahraničia. Takto našla práve projekt v Čadci aj keď v tom čase ani netušila, kde Čadca je. V Čadci pôsobí a účí deti a mládež cudzí jazyk.

Ďalším bol dobrovoľník z Francúzska, ktorý taktiež pôsobí v Čadci a venuje sa práci s deťmi a mládežou. Zaujímavosťou bolo, že sa z Francúzska dopravil autom a vtipná príhoda bola taká, že práve keď dorazil sa mu auto pokazilo. Jeho prezentácia bola vtipná a pobavila aj študentov v sále.

Po každej prezentácii sa mohli študenti cez slido pýtať rôzne otázky, čo sa týkali dobrovoľníkov, ich pôsobenia na Slovensku ale aj napríklad to, čo majú v živote radi, čo sa im páči na Slovensku, či tu majú kamarátov a podobne. Po skončení sme mali v rámci organizácie SYTEV posedenie pri pizzi spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Eurodesk Slovensko, program Európsky zbor solidarity a tiež mestom Kysucké Nové Mesto a Mestské kultúrno-športové stredisko.