Present Yourself – Be Successful!

YE “Present Yourself – Be Successful!”
27.03.2017 – 01.04.2017
Breznik, Bulgaria

Hlavným zámerom projektu “Present Yourself – Be Successful!”, ktorý sa konal v dňoch 27.3.-1.4.2017 v Bulharsku bol boj proti nezamestnanosti mládeže, zároveň mládeže so znevýhodnením na základe geografických, ekonomických, sociálnych a vzdelávacích faktorov, tiež budovanie tolerancie a začlenenie mládeže do spoločenského a ekonomického života spoločnosti. Účastníci boli teda zapojený do mnohých diskusií, prezentácií, hraní rolí, simulácií, workshopov, interview na základe neformálneho vzdelávania.