Be a Reason to Smile :)

Voľné prázdninové dni využívajú stredoškoláci rôzne. Niektorí si užívajú prázdniny pri mori, iní zas brigádou a my sme sa zasa rozhodli byť súčasťou Erasmus+ projektu „Be a reason to smile“, ktorý sa organizoval v Arménskej dedinke Kalavan. V tejto odľahlej časti Arménska pôsobí organizácia ABC inovation center, ktorá sa rozhodla zlepšiť život miestnej chudobnej komunite prostredníctvom moderných kreatívnych prístupov. Tomuto snaženiu sa pridala aj holandská organizácia. Spoločne vytvorili projekt, vďaka ktorému sme sa aj my, členovia Sytev-u, mohli podieľať na rozvoji miestnej komunity. No nie je pravdou, že len my sme boli prínosom pre komunitu, keďže prostredníctvom školení sme získavali zručností, ktoré môžeme používať v každodennom živote.
Tiež sme sa ponorili do histórie lokality, keďže Kalavan patrí k najvýznamnejším pravekým náleziskám. Obohatením nášho pobytu boli národné večery, na ktorých sa prezentovalo Arménsko, Ukrajina a Holandsko. Najväčšiu pozornosť dediny si zaslúžil slovenský večer, kde sme prezentovali naše tradície, piesne, tradičné jedlá a nápoje. Najkrajšou časťou večera boli ľudové tance v podaní našich folkloristov. Krásnym záverom bolo odovzdávanie darčekov pre miestnu školu a deti. Keďže škola už dlho potrebovala tlačiareň, rozhodli sa holandskí participanti zorganizovať zbierku na pomoc škole. Deti dostali stolné hry. Na konci sme si užili miestnu tradíciu – skok cez oheň. Veríme, že komunita bude naďalej rásť a prosperovať.
Naše snahy o vyčarenie úsmevov na tvárach Kalavančanov boli odmenené celodenným výletom v chránenej oblasti provincie Tavush. Tento región je známy pod prezývkou Arménske Švajčiarsko. Veď nečudo, zalesnené vrcholky hôr nás v mysli skutočne preniesli do strednej Európy. Navštívili sme dva nádherné kláštory z obdobia raného stredoveku, ktoré doslova dýchali históriou. Cesta pokračovala smerom k jazeru Parz (v arménčine „čistý“). Na dno jazera sme síce nedovideli, no to sme si vynahradili plavbami na loďkách. Po relaxe pri vode nás naša sympatická sprievodkyňa previedla kúpeľným mestom Dilijan, kde nás následne čakala bohatá večera v tradičnom štýle. Celý tento deň mnohých z nás len usvedčil v tom, že Arménsko je krajina, ktorú stojí za to vidieť.