Many Languages of Journalism

„Many Languages of Journalism“
22.07. – 31.07.2016, Zakopane, Poľsko, 36 ľudí zo 6 krajín

Mesto Zakopane na poľskej strane Tatier hostilo projekt venovaný cudzím jazykom. Aj keď mládežnícka výmena prebiehala v angličtine, účastníci mali možnosť oboznámiť sa aj s inými jazykmi. Cieľom projektu bola propagácia učenia sa jazykov a multilingvizmu ako prostriedkov uľahčujúcim nájsť uplatnenie na trhu práce, nie len doma, ale aj v zahraničí, ako aj možnosti nadobudnúť skúsenosti a zahraničné kontakty, no taktiež ako prostriedok predstavujúci rozvoj spolupráce a posilňovania medzikulturného dialógu. Hľadali sa aj podobnosti medzi jazykmi, následne aj národnými hodnotami, čím sme spoznávali nové štáty a kultúry. Druhá polovica projektu bola venovaná žurnalizmu, kde sme buď písali článok alebo stĺpček, alebo neskôr aj interview zábavnou formou, čo nám pomohlo spoznať sa ešte bližšie.

Hodnotenie účastníkov projektu:

Veľmi ma zaujala jedna aktivita, keď sme sa podelili do skupín a mali sme napísať krátky príhovor v angličtine a preložiť ho do všetkých 6 jazykov zúčastnených krajín . Následne sme sa dozvedeli, že príhovor budeme čítať v cudzom jazyku a slovanské národy si nemohli vybrať slovanský jazyk a románske národy zas románsky. A aby toho nebolo málo, ešte sme si museli vytiahnuť papierik na ktorom bolo napísané akým štýlom máme príhovor čítať (ja som čítal po španielsky ako babysitterka).

Milan (20) – Super projekt, naučil som sa kopec nových vecí, užil som si veľa super momentov a spoznal som veľa aktívnych ľudí, s ktorými som si veľmi dobre rozumel.

Dominika (18) – Okrem tohto všetkého sa mi páčil prístup organizátorov, ktorí sa nám snažili dávať čo najviac slobody. Napríklad keď sme mali diskusiu na tému Key elements of reportage (Kľúčové elementy reportáže) nikomu jeho názor nebral, dokonca dvoch účastníkov nechali ostrejšie vymieňať si názory pokým samy neprišli k nejakému záveru…vtedy sa človek naučí viac ako keby mu niekto všetko len sucho odrozprával.