#rightfactor

“#rightfactor”
01.09.2016 – 08.09.2016, Sliema, Malta, 35 účastníkov zo 14 krajín
Najmenší štát EÚ sa stal začiatkom septembra miestom konania tréningového kurzu pod názvom „#rightfactor“. Hlavnou témou projektu bola migrácia, nielen do, ale aj v rámci EÚ, a to akú úlohu pri tom majú NGOs. Účastníci sa teda zaoberali tým, akú rolu by mali zohrávať počas začleňovania tradične vyčleňovaných skupín spoločnosti, a to nových kultúr, náboženstiev a rás, práve tieto organizácie a tým, akú úlohu by mali v spoločnosti plniť. Nevynechali ani problémy, ktorým tieto organizácie čelia pri tomto procese, z ktorých môžeme spomenúť napríklad problém počnúc od samotného ubytovania až po administratívu. Počas týždňa sa stráveného na Malte sa vedúci projektu snažili predať svoje vedomosti a skúsenosti a pomôcť im získať schopnosti potrebné pri riešení problémov s migráciou. Taktiež sa snažili povzbudiť a motivovať účastníkov k vytvoreniu vlastného plánu, ako pomôcť aj ich organizácii v lepšom začleňovaní sa tradične vyčlenených skupín spoločnosti.

Hodnotenie účastníka:
Program bol bohatý na úlohy rôzneho typu. Boli skupinové a každý si prišiel no svoju rolu v skupine. Prostredie projektu bolo príjemné a nik nás nerušil. Počas projektu neboli žiadne komplikácie a všetko prebehlo hladko. Môžem povedať že projekt bol dobre zorganizovaný a každý z nás sa naučil veľa o ľudských právach.