Bezpečne a bez nenávisti online

IMG 20231030 213637 137

Dňa 27.10.2023 sa uskutočnil workshop na tému Bezpečne a bez nenávisti online na Gymnáziu v Považskej Bystrici sídliacom na adrese ul. Školská 234/8. Tentokrát si rozličné informácie a zaujímavé aktivity mohla vyskúšať skupina 15 žiakov z triedy 1.C. Počas 45 minút sa v rámci neformálneho vzdelávania žiaci mali možnosť dozvedieť o dôležitosti problematiky nenávisti na internete, pomocou výkladu v spojení s prezentáciou v pozadí. Dozvedeli sa viac o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť, rasistické predsudky a rasizmus. Zapojili sa do rozličných aktivít, nevynímajúc Eurotrain, aktivitu ktorej cieľom je hravou formou poukázať na problematiku predsudkov v spoločnosti. Diskutovali o rozličných témach spojených s nenávisťou a šikanou, ako jej predchádzať, na koho sa obrátiť, tak isto o ich osobných skúsenostiach a pocitoch. Nesmeli chýbať ani náučné videá, ktoré zaujímavou formou pomáhali vysvetľovať pojmy, slúžili ako prevencia proti rasizmu, či ukazovali príklady „ hejtu “. Žiaci sa počas aktivít zapájali, napriek počiatočnej pasivite, pomerne aktívne, spolupráca s nimi bola veľmi príjemná.

IMG 20231030 213612 272
IMG 20231030 213621 817
20231027 094712
image 12