Pašeráci neformálneho vzdelávania

Dňa 10.02.2020 sa uskutočnil workshop pre učiteľov strednej pedagogickej školy sv. Márie Goretti. Workshop začal predstavením lektora a organizácii, ktoré sa zaoberajú problematike vzdelávania. Vysvetlili sme si, aké je neformálne vzdelávanie, ako a kde prebieha a čo sa v ňom ľudia učia.
Nasledovala skupinová práca v ktorej si mali účastníci pripraviť kreatívny spôsob, ako priblížiť neformálne vzdelávanie a kolbov cyklus človeku, ktorý o týchto pojmoch nikdy nepočul. Na prírpavu mali 20 minút a na slušné, ohľaduplné prezentovanie 2 minúty.

Nasledovali otázky pre účastníkov. Mali odpovedať na to, aké vedomosti, zručnosti, hodnoty a postoje si z workshopu odniesli. Ako zakončenie nasledoval takzvaný feedback. Účastníci mali ohodnotiť ako zaujímavý a zmyslupný im prišiel workshop a nakoľko boli pre nich inštrukcie zrozumiteľné.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.