Zelená cesta zdravého života

IMG 3032

V rámci snahy o podporu zdravého životného štýlu a ochrany prírody bola zorganizovaný workshop s názvom „Zelená cesta zdravého života“ pre študentov Gymnázia Varšavská, Žilina. Cieľom tohto workshopu bolo priblížiť študentom výhody zdravého životného štýlu Workshop začal úvodom, kde boli študentom predstavené hlavné témy dňa. Základnou časťou bolo vysvetlenie zásad správania v prírode s dôrazom na bezpečnosť a ekologický prístup. Študenti sa dozvedeli o dôležitosti ochrany prírody a spôsoboch, ako ju môžu rešpektovať.

Na oživenie energie a zvýšenie záujmu študentov sa uskutočnil energizér, ktorý im umožnil fyzicky sa zapojiť a zbaviť sa prípadnej únavy. Táto časť aktivizovala ich telo a mysle, pripravujúc ich na ďalšie vzdelávacie aktivity. Nasledujúcou zložkou workshopu bolo školenie z poskytovania prvej pomoci v prírode. Študenti sa naučili základné postupy pri rôznych situáciách, ako napríklad prvú pomoc pri dusení, resuscitáciu srdca, stabilizovanú polohu a ošetrenie vonkajších zranení. Tieto vedomosti sú neoceniteľné, pretože im umožňujú byť pripravení a zvládnuť náhle situácie v prírode. Aby sa študenti mohli oboznámiť s konkrétnymi situáciami, ktoré by mohli v prírode čeliť, Lukáš predstavil modelové situácie. Tieto príklady boli navrhnuté tak, aby študenti mohli aplikovať svoje nové znalosti z prvej pomoci v reálnych situáciách. Následne nasledovala diskusia, kde mali študenti možnosť vyjadriť svoje názory, skúsenosti a otázky týkajúce sa prvej pomoci a zdravého životného štýlu.

Na záver workshopu sa uskutočnilo zhrnutie a hodnotenie aktivity. Študenti mali príležitosť vyjadriť svoje dojmy a zhodnotiť, čo sa im najviac páčilo alebo čo by ešte chceli zlepšiť. Vzdelávacie výstupy zahŕňali získanie nových poznatkov o zdravom životnom štýle, ochrane prírody a poskytovaní prvej pomoci v prírode. Taktiež si študenti uvedomili dôležitosť zdravého životného štýlu pre svoje fyzické a psychické zdravie.

IMG 3031
IMG 3036
IMG 3034
image 10