Zdravo to ide na SPŠ IT

Dňa 29. 11. sa na Strednej priemyselnej škole informačných technológií uskutočnili 3 workshopy s názvom „Zdravo to ide“ s cieľom zvýšiť povedomie o ochrane a podpore zdravia a zdravého životného štýlu mládeže. Počas workshopov mohli študenti počuť o časovom manažmente, o dôležitosti plánovia si úloh ako aj dôležitosti zdravého stravovania sa a spánku. Workshopy boli navrhnuté po konzultácií so zástupkyňou školy aby moderným a neformálnym vzdelávaním podporili zdravší životný štýl študentov školy. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.