Bezpečne nielen na nete

2 2

Ako nás ovplyvňujú predsudky?

Predsudky, rasizmus, diskriminácia a nenávistné komentáre to boli hlavné témy workshopov , ktoré sa organizovali 16.11.2021 od 7:40 do 9:20 na základnej škole Staškov.

Workshopy boli realizované formou neformálneho vzdelávania. Preto sme tieto workshopy začali jednoduchým energizérom Áno-Nie. Žiaci museli povedať áno a otočiť sa k niekomu ďalšiemu alebo nie, tým sa zmenilo poradie. 

Potom nasledovala hlavná aktivita Eurotrain. Tu si žiaci na základe predsudkov vyberali s kým by cestovali v kupé naprieč Európou.

Pokračovalo sa prezentáciou, kde sa žiaci dozvedeli viac o predsudkoch, rasizme, diskriminácií a nenávistného vyjadrovania. Workshop sme ukončili videom o predsudkoch a spoločnou fotkou.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez názvu 6