Začíname so Zdieľaj to bezpečne

Dňa 04. 10. sa uskutočnil prvý workshop na tému Bezpečného zdieľania názorov na internete na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste s 11 študentami. Počas workshopu bola študentom odprezentovaná kampan Bez nenávisti a zúčastnenej učiteľke ako aj riaditeľovi projekt Škola bez nenávisti. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.