Európske možnosti pre mladých aj na SPŠ IT

Dňa 28. 11. a 03. 12. sa uskutočnili 3 workshopy pre 60 študentov s cieľom propagovania Európskych možnosti pre mládež a prehĺbenia záujmu o účasť na Európskych programoch ako aj informovanie o sieti Eurodesk. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.