Under the same sun

Názov projektu: „Under the same sun“
Typ projektu: Mládežnícka výmena
Dátum: 5.- 10.5. 2019
Téma projektu : “V Infopacku nižšie“
Počet účastníkov: 2 účastníkov vek 20+
Prihlásenie: https://sytev.typeform.com/to/oYdgne
Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: bezplatná
Podmienka účasti:
angličtina úroveň B2+, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na
projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom),
záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej
komunite.
Infopack: https://drive.google.com/file/d/1WhPkpZzW6X8-yjWbevrWtugiyyGkip-f/view?usp=sharing