Social inclusion of Minorities through Hre

Názov projektu: „Social inclusion of Minorities through Hre“
Typ projektu: Mládežnícka výmena
Dátum: 11. – 19. 5. 2019
Téma projektu : “V Infopacku nižšie“
Počet účastníkov: 2, účastníkov vek 18+
Prihlásenie: https://sytev.typeform.com/to/oYdgne
Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: bezplatná
Podmienka účasti:
angličtina úroveň B2+, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

Infopack: https://drive.google.com/file/d/0Bx53WBOxCH3nVUEyVHFvVXZIYUo3MDVzdDExXy1nQU95M0Y0/view?usp=sharing