Spoločne pre zmenu

image 20

 Dňa 6.5. sana Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves konalo pod vedením Jany a Emy 5 2-hodinových vzdelávacích workshopov.

Workshop v Sx.A triede: Workshop v triede Sx.A bol prvým workshopom v pondelok, no študenti sa napriek tomu snažili, za čo sme veľmi vďačné. Workshop bol, tak ako tie predtým, zameraný na skupinovú prácu, kde žiaci hľadali informácie o aktivitách EÚ pre mladých, jej iniciatívach na Slovensku a možnostiach v košickom regióne. Po tejto fáze nasledovala interaktívna diskusia o Erasmus projektoch a iných EÚ aktivitách. Na záver sa študenti registrovali na spoločne.eu. 

Workshop v Ok.A triede: V triede Oktáva.A sme organizovali prednášku, kde študenti pracovali po troch v skupinách a zisťovali, aké prínosy má EÚ celkovo, čo robí pre Slovensko a aké možnosti a príležitosti existujú v ich okolí. Po tímovej práci sme viedli diskusiu o programoch Erasmus, Next Gen EU a projektoch EÚ. Študenti sa na záver prihlásili na spolocne.eu. 

Workshop v Ok.B triede: Workshop v triede Ok.B zahŕňal skupinovú prácu, pri ktorej žiaci zhromažďovali informácie o prínosoch EÚ pre mládež, aktivitách EÚ na Slovensku a možnostiach v košickom regióne. Nasledovala debata o Erasmus programoch a ďalších projektoch EÚ. Na záver sa študenti pripojili k platforme spolocne.eu. 

Workshop v 1.B triede: V 1.B triede sme realizovali workshop, kde sme žiakov rozdelili do skupín a poverili ich hľadaním informácií o tom, čo EÚ ponúka mladým ľuďom, aké kroky podniká na Slovensku a aké možnosti sú v košickom kraji. Boli veľmi aktívni. Po tejto práci sme mali diskusiu o Erasmus programoch a ďalších projektoch EÚ. Študenti sa na záver zaregistrovali na spolocne.eu. 

Workshop v Sep. A triede: Workshop pre Sep. A triedu sme usporiadali so zameraním na tímovú prácu a kolektív, kde žiaci skúmali a zisťival ako EÚ pomáha mladým ľuďom, ale aj starším, aké aktivity realizuje na Slovensku a aké príležitosti sú v košickom kraji, aj iných krajoch. Nasledovala živá diskusia o europoslancoch a projektoch EÚ. Študenti sa potom prihlásili na platformu spolocne.eu a boli veľmi aktívni a komunikatívni.

Veríme, že si účastníci workshopov odniesli toho čo najviac a sú motivovaný.

image 23
image 22
image 21
image 29