Deň Zeme

Filmový štvrtok sme 25. 4. poňali tematicky a v YC|Mládežnícka klubovňa sme pozerali dokument Nepríjemná pravda o klimatických zmenách a možnej energetickej revolúcii. Tematicky myslíme preto, lebo nasledujúci deň v piatok 26. 4. bol Deň Zeme, počas ktorého zbierame v našom meste odpadky. Nebolo tomu inak ani tento rok. Spolu s dobrovoľníkmi s Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu sme sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy World Cleanup Day, do ktorej sa zapojilo 150 krajín svera. U nás je táto iniciatíva známa ako Upracme (si) Slovensko.

Na porade s vedením mesta a mestskými poslancami sme si strategicky rozdelili časti mesta, ktoré budeme upratovať. Do tejto aktivity sa každoročne zapájajú aj materské, stredné a základné školy. Dobrovoľníkom sme poskytli vrecia a rukavice a už nám nezostávalo nič iné, ako vyraziť do mesta a upratať naše okolie.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Nadácie pre deti Slovenska z nadačného programu Deti v bezpečí.