Preparing for the BIG world

Preparing for the BIG world
2nd – 9th May 2017, Ohrid, Macedonia

Tréningový kurz “Preparing for the BIG world“, ktorý sa konal v Macedónsku v dňoch od 2. do 9. mája, poskytol účastníkom rozvoj ich kompetencií, zručností a schopností v spojitosti so vstupom do života po ukončení vzdelania. Boli poučený o výhodách dobrovoľníckej činnosti, príprave na interview, písaní životopisu, posilnení Erasmus+ partnerstiev a o podpore kultúrnej rôznorodosti a interkultúrnych projektov.