Poď do podnikania (Poslanci MsZ na základnej škole)

Vo štvrtok 28. novembra sa uskutočnili prvé besedy s poslancami MsZ Kysucké Nové Mesto na Základnej škole – Clementisova. Besedy prebehli so žiakmi 8. a 9. ročníka a hlavnou témou bolo podnikanie a participácia. Po úvodnom predstavení poslancov Ing. Pavla Kobrtka a Patrika Varoša nasledovala krátka beseda o tom, čo to vlastne podnikanie je, aké boli podnikateľské začiatky poslancov, na aké riziká si pri podnikaní dávať pozor, ale napríklad aj odporúčania, ako byť úspešným podnikateľom.

Po krátkej besede sme zapojili do aktivity aj žiakov, ktorí nám predstavili na akú strednú školu sa chystajú, alebo na akú by chceli ísť a na čo by sa chceli v budúcnosti zamerať. Keďže je táto téma náročnejšia pre mladšie ročníky, neboli sme prekvapení, že podnikaním by sa chcela živiť len malá časť žiakov. Samozrejme, je ešte skoro rozmýšľať nad tým, čo bude robiť človek o 5 či 10 rokov. Poslanci žiakov upozornili, že už v tomto veku je potrebné začať „na sebe makať“.

Tieto aktivity boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nadácia pre deti Slovenska z nadačného programu Hodina deťom.