Poď do podnikania

Dňa 13. decembra sme organizovali workshop na tému poď do podnikania. V úvode sme mládeži predstavili, aké možnosti majú ako mladí začínajúci podnikatelia, ak by chceli začať s podnikaním alebo mali nápad, ktorý by mohol byť na Slovensku úspešný. Predstavili sme im aj podnikateľské prostredie na Slovensku a aké benefity ako začínajúci podnikatelia im poskytuje štát alebo samospráva. Po prvom bloku nasledovalo viacero energizérov na rozhýbanie sa a prekrvenie mozgu.

Následne sme študentov rozdelili do skupín kde pracovali na vytvorení úspešného start-up projektu, ktorý by mohol preraziť na Slovensku. Kvôli predstave sme im odprezentovali úspešné slovenské a zahraničné projekty, ktoré taktiež začínali ako nápady mladých ľudí, ktorý sa dokázali presadiť v podnikateľskom prostredí. Následne mládež odprezentovala svoje nápady a spoločne sme zhodnotili ich možný úspech.

Po workshope prebehla spätná väzba a študenti nám povedali čo sa im páčilo, čo sa im menej páčilo a na čom by sme mali zapracovať.
Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.