Migration vs. Integration

„Migration vs. Integration“
20.08 – 27.08.2016, Rogoznica (Croatia), 60 účastníkov z 12 krajín

Jedným z projektov, ktoré uzatvorili leto, bol aj projekt v Chorvátsku, v prímorskom meste Rogoznica, ktorého témou bola migrácia a integrácia. Túto tému sme bližšie spoznávali spolu s účastníkmi z ďalších 11 krajín. Zaoberali sme sa témami ako je občianstvo EÚ, migrácia v rámci EÚ, bližšie sme sa pozreli aj na stereotypy, problémy diskriminácie a xenofóbiu. Snažili sme sa dozvedieť sa viac o tom, ako v minulosti migrácia prebiehala, aká je dnešná situácia a snažili sme sa definovať  ako by to mohlo vyzerať  v budúcnosti. Vymenili sme si poznatky o ľudských právach a o ochrane utečencov, no a okrem získavania nových vedomostí, sme si užili aj krásy chorvátskeho pobrežia.