YOUTH GAMES CHAPTER 1

Tento projekt bol navrhnutý pre sociálno-kultúrny rozvoj vidieckych miest. Odohrával sa 21.06 – 30.06 2019 v Turecku a boli vyslaný 5 účastníci+ 1 team líder, reprezentujúci našu krajinu. Zvyšný účastníci boli z Bulharska, Talianska, Litvy a Rumunska. Tento projekt bol zameraný na podporu rozvoja kultúry vo vidieckej časti Turecka a vďaka štatistikám, ktoré boli zaznamenané ešte pred uskutočnením projektu sme riešili najmä tieto problémy: nedostatok kultúrnych a športových aktivít, 
nedostatok sociálnej začlenenosti mladých mužov a žien žijúcich na vidieku, 


nedostatok miestneho sociálneho kapitálu a nedostatok podnikateľskej kapacity.  
Sú to iba jedny z mnoho nedostatkov vidieku, ktoré sa za pomoci podobných projektov rátane Erasmus+ dajú odstrániť, alebo sa dá napomôcť k ich zníženiu. 


Na ich podporu sme zorganizovali 8km maratón, ktorého sme sa takisto zúčastnili ako aj realizovanie rôznych workshopov na zvýšenie účastní podobných akciách a vytvorili sme aj akčný plán pre mikro-rozvoj.  
Sme šťastný že sme mohli ako aj veľa dostať a naučiť sa, tak aj dať a pomôcť ľuďom ktorý si to veľmi vážili.