Literárna cesta mestom

  • Post author:
  • Post category:KMMP

V stredu 18.7. sa z našeho mesta stalo mesto kníh, príbehov a čitateľov. Mestský mládežnícky parlament sa rozhodol zorganizovať literárnu cestu mestom.

Knihy sú vraj oknom do duše a o tom sa poslucháči na tejto akcii mohli presvedčiť. Prvé stanovisko bolo v Dome kultúry. Na plagáte so šípkou stálo: Dom kultúry, zasadačka, tretie poschodie, 17:00. Napriek tomu, ako bolo stanovisko v budove zašité, ho všetci milovníci literatúry bezproblémov našli.

Na prvom stanovisku ich svojou ukážkou zaujala Petra Krištofíková, ktorá svoje študentské roky venovala literatúre v podobe scénaristiky. Jej ukážka hovorila o tom, čo sa môže stať, keď klameme.

Keď prvá čitateľka dočítala, všetci sa presunuli na druhé stanovisko, YCčko – mládežnícka klubovňa. Druhá čitateľka, Denisa Fujašová, je plnohodnotným reprezentantom mládeže. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych literárnych, recitátorských a rečníckych súťažiach, na ktorých sa umiestňuje na popredných miestach. Prečítala ukážku o anglickej mágií.

Po skončení druhého čítania nasledoval presun do knižnice. Nasledujúcim čitateľom bol Andrej Kollárik, ktorý svoju lásku k literatúre vyjadril vydaním vlastnej fantasy knihy “Nezorné polia”, z ktorej aj čítal.

Posledné stanovisko bol altánok za malou budovou ZUŠky. Večer poslednou ukážkou z knihy Percy Jackson zakončila Patrícia Mazaňová, aktívna členka divadelného súboru ZUŠ.

Akcia splnila svoj účel. Pripomenula nám, že dni sa dajú tráviť aj inak, než pri digitálnych obrazovkách. Pripomenula nám krásu kníh a fantázie.

Literárna cesta mestom bola podporená z projektu “Bezpečne v YCčku” cez nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne Kooperatíva pod Nadáciou pre deti Slovenska.