Októbrové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu

  • Post author:
  • Post category:KMMP

V pondelok 30. septembra sa konalo 22. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej KMMP). Na zasadnutí sme si zhodnotili septembrové aktivity ako napríklad Európsky týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa zapojilo približne 20 dobrovoľníkov. Následne sme si zhodnotili projekt Letné kino, ktorý mal medzi občanmi nášho mesta úspech. Na Európsky týždeň športu sme organizovali športovanie so zorbingovými loptami. Členovia KMMP sa zúčastnili víkendového vzdelávania v Oščadnici a zapojili sa do realizácie koncepcie pre prácu s deťmi a mládežou v našom meste. Na zasadnutí sme si zvolili nového predsedu KMMP a 2 podpredsedov.

Na zasadnutí sme odovzdali členom KMMP, ktorí sa zúčastnili týždňa dobrovoľníctva alebo fotosúťaže počas Európskeho týždňa mobility drobné ocenenia a tak im poďakovali za účasť na našich dobrovoľníckych aktivitách.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom a mestom Kysucké Nové Mesto.