Karneval pre najmenších

Dňa 16. februára 2020 sa v dome kultúry v Kysuckom Novom Meste konalo podujatie Karneval pre najmenších, ktorého sa zúčastnili aj členovia Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Všetci sa prezliekli do masiek, tancovali s deťmi, pomáhali pri odovzdávaní cien na tombole a fotili sa s najmenšími. Keď sa karneval nakoniec skončil, všetci boli síce veľmi unavení, ale zato spokojní.