Dlhodobé dobrovoľníctvo v Afrike

  • Post author:
  • Post category:KDC 2020

Vo štvrtok 19. novembra 2020 pozvanie do ďalšej online diskusie prijali dobrovoľníčky Andrea Duhárová a Oľga Mutňanská. Porozprávali nám o zaujímavej skúsenosti s dobrovoľníctvom v africkej Ugande.

Dievčatá sa na dlhodobé dobrovoľníctvo dostali cez projekt Dobrá novina, v ktorom deti koledujú vo vianočnom období a zbierajú finančné prostriedky na realizáciu humanitných projektov.

Andrea sa spoločne s Oľgou po skúsenosti s koledovaním rozhodli prihlásiť na dobrovoľníctvo do Afriky. Po splnení podmienok absolvovali dobrovoľnícku prípravu a vycestovali na dlhé mesiace do ďalekej Ugandy. V Ugande pracovali v školách a vyučovali angličtinu, deti učili základy počítačov a zároveň viedli tvorivé krúžky. Zdôraznili, že školský systém v Ugande je rozdielny od európskeho. Školy sú pre veľa detí finančne nedostupné a v triedach sa nachádza veľký počet žiakov, čo predstavovalo veľkú výzvu pre dobrovoľníčky.

Počas celého dobrovoľníckeho projektu si dievčatá odniesli množstvo zážitkov, nových priateľstiev a skvelých skúseností. Život v Afrike im zmenil pohľad na život. Deti im prirástli k srdcu a bolo ťažké sa kvôli pandémií kovid-19 s nimi rozlúčiť. Dobrovoľnícku skúsenosť by odporučili všetkým, ktorí majú chuť pomôcť druhým, nemajú strach z nových výziev, vedia po anglicky a chcú osobnostne rásť.

final pic

Táto diskusia bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

122724465 1033404073790511 8837122636246610794 n 1