Kariéra nie je strašiak

Dňa 4. – 5. septembra sme zrealizovali workshopy na Strednej odbornej škole predagogickej a Strednej zdravotnej škole v Čadci. Študentom sme odprezentovali informácie a možnosti ohľadom kariérneho poradenstva a priblížili sme im našu činnosť keďže pôsobíme ako Informačné centrum mladých. Mládež sa mohla zapojiť do programu „Show your talent“ cez ktorý sa budú osobnostne rozvíjať. Počas tohto programu sa naučia ako pracovať v tíme, riešiť konfliktné situácie a zároveň si budú zvyšovať komunikačné zručnosti. Týmito workshopmi chceme mládež motivovať, aby sa zaujímali o svoje okolie a mali informácie o kariérnych možnostiach po škole.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.