From experts to sexperts!

From experts to sexperts!
 11.09-18.09 2016, Vaibla, Estónsko, 25 účastníkov

Hlavnou témou projektu, na ktorom sa zúčastnili participanti z Estónska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Turecka bolo „Zdravie & Wellness a sexuálne vzdelávanie“, keďže jednou z dôležitých súčastí zdravého života je adekvátne sexuálne zdravie, ktoré je v priamej súvislosti s dostupnosťou kvalitnej sexuálnej výchovy. Napriek tomu, že Európa nie je zaostalým kontinentom, veľký problém s neprístupnosťou alebo nízkou kvalitou sexuálnej výchovy môžeme pozorovať aj tu.  Cieľom organizátorov teda bolo zlepšiť dostupnosť a kvalitu sexuálneho zdravia európskej mládeže a vďaka medzinárodnému prostrediu zabezpečiť rôzne pohľady na tento problém a spoločnými silami ho samozrejme riešiť.

Na projekte sa z každej krajiny zúčastnilo 5 participantov, ktorí za celý týždeň absolvovali množstvo seminárov, prednášok, workshopov, a rôznych neformálnych metód výuky. Za hlavný cieľ si stanovili činiť sexuálnu výchovu prístupnejšou aj pre znevýhodnenú mládež a znížiť tým riziko sexuálneho správania medzi mladými Európanmi, čím sa vlastne aj zlepší celkové zdravie a šťastie európskej populácie.

O toto všetko sa snažili vo Vaible, príjemnom prázdninovom mestečku v hoteli ktorý sa mohol pochváliť vlastnou vírivkou, biliardom či súkromnou plážou, čo je spolu s nadväzovaním nových priateľstiev určite popri náročnej téme projektu aj skvelým oddychom.