Youth Drug-Young Workers

„Youth Drug-Young Workers: What tools of informations and awareness?“
from 03 to 11 AUGUST 2017

Tréningový kurz, ktorý sa konal 3.-11.8. 2017 bol zameraný na zvýšenie povedomia mládeže a spoločnosti o nebezpečenstvách spôsobených požívaním drog a tiež na výmenu názorov a skúseností mladých ľudí. Počas tréningu účastníci vytvorili film nazvaný „Drugs, let’s talk to young people …“, boli poučený o problémoch spojených s drogami a o spôsoboch ako proti nim bojovať. Účastníci tréningu budú v budúcnosti schopný zdieľať svoje schopnosti a skúsenosti s ďalšími mladými ľuďmi a bojovať tak proti drogám.