Bezpečne nielen na nete

IMG 20221121 091017297 HDR

Dňa 21.11. sa uskutočnili workshopy na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Neformálne vzdelávanie sa začalo prezentáciou, kde sme oboznámili žiakov o problematike nenávistného vyjadrovania sa a prediskutovali jej následky. Počas aktivity si účastníci zažili, aké to je, keď drahých odsudzujeme kvôli predsudkom a následne premýšľali o tom, ako sa ich môžeme zbaviť. Aktivitu študenti hodnotili pozitívne a téma ich zaujala.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.