Bezpečne nielen na nete

image5 4
image5 4

Dňa 10. decembra sme organizovali ďalšie workhopy na tému bezpečného správania sa na internete pre študentov strednej stavebnej školy v Žiline. Tieto workshopy prebiehali online cez program ZOOM. So žiakmi sme si zopakovali pojmy ktoré už vedeli, rozviedli sme debatu ku videám. Ako aktivita bol vedomostný kvíz, keďže to boli stredoškoláci tak bol trošku náročnejší. Na úvod každého workshopu sme začali s trochou teórie, aby študenti získali vedomosti v danej problematike. Počas diskusie sa študenti zapájali a pýtali sa, keď niečomu nerozumeli. Po teórii nasledovali aj video ukážky rôznych foriem diskriminácie, alebo nerovnosti a podobne. Po týchto videách sme videli diskusie, účastníci sa s nami podelili o rôzne osobné zážitky a povedali sme si aj to, ako vhodne alebo správne reagovať na podobné správanie. Na záver sme si zhrnuli všetky pojmy ktoré sme si cez workshop povedali.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2