Bezpečne nielen na internete

20211110 111704

Dva zmysluplné workshopy sme zorganizovali v jeden deň a to 10. novembra 2021 pod názvom „Vyjadrujeme sa bez nenávisti” na ZŠ v Brodne pri Žiline. Komunikovali sme o predsudkoch, vyjadrovaní na internete a o sociálnych sieťach. Žiakom sa téma celkom páčila a snažili sa zapájať a diskutovať.. Žiakom sa najviac zo všetkého páčili aktivity, hlavne „Eurotrain“. Snažili sme sa v rámci diskusii upozorniť deti, aké sú následky pri šírení nenávisti na internete. Zhodli sme sa na tom, že ľudia si veľakrát  myslia, že na internete ich nič neobmedzuje pri šírení nenávisti. Nakoniec zistili, že internet vie byť bezpečný, ale aj nebezpečný.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2