Bezpečne nielen na nete

IMG 20211210 115520

Stereotypy bola téma workshopov, ktoré sa konali na SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina dňa 10.12. od 10:30 do 12:05. Zúčastnilo sa na nich dokopy 32 študentov. Pomocou prezentácie a aktivít ako napríklad Eurotrain sme sa snažili viac vysvetliť, čo sú to stereotypy a ako môžu prejsť až do nenávistných prejavov. Tiež bola vedená diskusia na túto tému do ktorej sa študenti radi zapojili a zdieľali s nami aj ich stretnutia a riešenia diskriminácie a streotypov.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2