Bezpečne nielen na nete

IMG 20221114 075505 1

Dňa 14.11.2022 sa na strednej škole Pavol Országh Hviezdoslav v Dolnom Kubíne konali workshopy z projektu “Vyjadrujeme sa bez nenávisti. Žiaci sa nemali problém zapojiť do diskusie. Všetci workshop ohodnotili pozitívne a to práve preto lebo podľa ich názoru by sa o predsudkoch malo viac rozprávať a určite by sa všetci mali vedieť naučiť predsudkom predchádzať.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.