Zisťujeme čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
20220604 113309

Penzión Burra vo Vrútkach v dňoch 03. – 05. júna naplnili mladí ľudia so záujmom vzdelávať sa v oblasti zvyšovania si svojich kompetencií ale taktiež prezentovať svoje dosiahnuté výsledky a zhodnotiť svoju tímovú spoluprácu a motiváciu. Neformálnymi workshopmi sa účastníci dozvedeli viac ako leadershipe, ako sa učiť efektívne ale taktiež aké programy môžu absolvovať aby stále rástli vo vedomostiach a skúsenostiach. 

Víkendové vzdelávanie prebehlo veľmi aktívne, v priemnej atmosfére čo zaznievalo aj v záverečnom hodnotení školenia. Účastníkom sa vzdelávanie pačílo, odniesli si veľa nových vedomosti, skúsenosti a tešia sa na ďalšie aktivity s nou organizáciou ale aj na zapojenie sa do ďalších programov. 

4