Talentom k podnikavosti a príležitostiam

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
307094050 1172644673681264 4565934295969998970 n

O rôznych programoch a príležitostiach pre mladých ľudí sme sa rozprávali aj so študentami Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Dňa 14. 09. prebehli 4 workshopy pre študentov prvého a druhého ročníka tejto školy. Účastníci mali možnosť zažiť si neformálne vzdelávanie, spoznať programy, ktoré sú im k dispoziícií na Slovensku, v ich kraji a na lokálnej úrovni ale taktiež spoznať európske možnosti pre mladých ľudí ako je Erasmus+, Európsky zbor solidarity alebo program DiscoverEU. Študenti počas workshopov boli aktívni a zaujímali sa o možnosti. Na konci workshopov študentom boli rozdané aj propagačné materiály aby sa mohli dozvedieť viac. Workshop bol ohodnotený pozitívne a my sa tešíme na ďalšie workshopy kde budeme môcť propagovať možnosti, ktoré mladí ľudia majú na rôznych úrovniach. 

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1