Bezpečne nielen na nete

IMG 20221206 163602 315

Dňa 28.11. sa uskutočnil workshop na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Žiaci sa aktívne zapájali a bolo vidieť, že ich téma zaujala. Na koniec nám povedali, že sa im páči propagácia tejto témy, a určite máme v tom pokračovať. Aktivitu taktiež hodnotili pozitívne, páčilo sa im prepojenie citrónov a reálneho života.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.