Bezpečne nielen na nete

8 6

Dňa 26.05 sme organizovali 3 workshopy na Základnej škole Martinskej v Žiline. Cieľom bolo upovedomenie žiakov/študentov o stereotypoch. Ako vznikajú, čo sú a ako sa môžeme vyvarovať ich prechádzaniu do predsudkov až rasizmu.

Prvý workshop sme začali o 9:50 so žiakmi 9.C triedy. V tejto skupine malo byť 19 žiakov avšak do školy prišlo len 8. Skupina nebola vôbec akčná a bolo tam veľa dlhých tichých chvíľ, ktoré som musela prerušiť. Aktivity splnili ale diskusia neprebehla podľa plánov. Nevyzerali ani moc témou zaujatí.

Druhý workshop sa začal o 10:55 so žiakmi 8.A triedy. Trieda mala veľa energie a bolo to vidno aj na tom, že sa pýtali veľa otázok, avšak nie všetky úplne k téme. Zo začiatku moc nepočúvali pravidlá hlavnej aktivity, ale tá nakoniec dopadla dobre. Dosť často som ich musela ukľudniť, ale nikdy netrvalo dlho aby venovali pozornosť mne a svojim spolužiakom. Vôbec sa ale nebáli vyjadriť svoj názor. Workshop hodnotili kladne.

Tretí workshop dnešného dňa začal o 11:50 so žiakmi 8.B triedy. Bolo vidno že túto skupinu táto téma zaujala. Boli veľmi akční, aktivity plnili ako boli plánované. Mali tiež veľa otázok a aktívne sa zapájali do diskusie. Na workshop mali veľmi kladný názor. Skončili sme dokonca po zvonení lebo sme ešte diskutovali a nebolo počuť zvonček.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.