Bezpečne nielen na nete

20211129 112342

Dňa 29. novembra 2021 sme zorganizovali workshop projektu „Vyjadrujeme sa bez nenávisti“ na Gymnázium sv. Františka v Žiline, v triede 3.A Našim cieľom bolo zoznámiť žiakov s týmto projektom, podiskutovať o nenávistných prejavoch s ktorými sa stretávajú, ako im zabrániť a zamerať sa najmä na stereotypy a predsudky. Na to bola zameraná aj aktivita Eurotrain, ktorá žiakov zaujala. Na konci sme si zhrnuli, že nie je dobré zaradzovať si ľudí do skupín na záklane málo informácií.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2