Bezpečne nielen na nete

8

Dňa 4.3.2022 sa uskutočnili workshopy na základnej škole v Skalitom. Žiaci boli aktívny a zapájali sa. Venovali sme sa témam ako šikana ako aj rasizmus a predsudky. Workshop hodnotíme kladne, kvôli veľkej aktivite účastníkov a príjemnej atmosfére, ktorá sa počas tohto navodila . Workshop dal nám aj účastníkom veľa nového.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.