Bezpečne nielen na nete

IMG 20211119 075027

Dňa 18. a 19. 12. sme organizovali workshopy zamerané na bezpečné správanaie sa na internete a vyjadrovanie sa bez nenávisti na SOŠ Dopravnej v Žiline. Tieto dni sa na workshopoch zúčastnilo dokopy 127 žiakov a väčšina prejavila záujem o túto tému. Začali sme hlavnou aktivitou Eurotrain. Pomocou komunikácie so skupinou sme si vysvetlili čo vlastne sú tie stereotypy. Celý workshop sme ukončili diskusiou na danú tému do ktorej sa študenti radi zapájali. Počas workshopov sme viedli so študentmi diskusie a aj keď niektorí nemali dostatok informácií a vedomostí na danú tému, o to viac sa pýtali.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2