Talentom k podnikavosti a príležitostiam

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
IMG 0647

Aj na Strednej priemyselnej škole IT v Kysuckom Novom Meste dostali študenti možnosť sa dozvedieť viac o príležitostiach a programooch, ktoré môžu využiť. 20.09. a 28.9. sa uskutočninlo 13 workshopov pre 304 študentov.

Žiaci mali možnosť nielen zažiť ako prebieha neformálne vzdelávania, pomocou rôznych aktivít a energizérov, spoznať programy, ktoré sú im k dispoziícií na Slovensku, v ich kraji a na lokálnej úrovni ale taktiež spoznať európske možnosti pre mladých ľudí ako je Erasmus+, Európsky zbor solidarity alebo program DiscoverEU. Nemohli chýbať aj propagačné materiály aby nezabudli o čom na workshope počuli.

Väčšina žiakov prejavila záujem a aktívne sa pýtali otázky. Boli prekvapený do koľkých vecí sa môžu zapojiť. Tešíme na ďalšie workshopy kde budeme môcť prekvapovať a motivovať ľudí s tým koľko možností majú.  

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1