Bezpečne a zdravo na horách online

Vzdelávanie bezpečne a zdravo na horách prebehlo 20. 03. a 10. 04. 2021 online ako workshop Informačného centra mladých SYTEV, Kysucké Nové Mesto. V sobotu 20. 03. sa uskutočnil workshop v čase 9:00 – 12:00 a v sobotu 10. 04. sa vzdelávanie realizovalo v čase 7:00 – 9:00. Oboch workshopov sa zúčastnilo 20 mladých ľudí.

DofE2

Workshop začal zoznámením sa s témou, predstavím lektora ako aj účastníkov. Keďže na workshop sa účastníci prihlásovali vopred, účastnícke spektrum bolo široké. Workshop mal za cieľ motivovať účastníkov k pobytu v prírode a na horách v tomto čase, keď je lockdown a je to „jediná“ možnosť trávenia voľného času na čerstvom vzduchu. Počas workshopu sme sa zamerali hlavne na bezpečné a ekologigcké správanie sa na horách a účastníkom sme vysvetlili poskytnutie prvej pomoci práve na horách, kde je zťažená situácia, prácu s mapou a kompasom ako aj so stránkou hiking.sk. Na záver workshopu po modelových situáciach sme diskutovali o tom, kam účastníci snívajú ísť a ktoré miesta v najbližšom období určite návštívia.

DofE4

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent