Bezpečne a bez nenávisti online

image 1

Dňa 27.10.2023 sa konal vzdelávací workshop na Gymnáziu v Považskej Bystrici pre žiakov z 1.C triedy. Téma workshopu bola „Bezpečne a bez nenávisti online“. Workshop trval 45 minút a kombinoval teoretický výklad s prezentáciou a videami. Študenti sa dozvedeli viac o pojmovej problematike, vrátane stereotypov, predsudkov, diskriminácie, nenávisti a rasizmu. Okrem toho sa aktívne zapájali do rôznych aktivít, vrátane hry Eurotrain, ktorá poukazovala na problémy s predsudkami. Diskutovali aj o svojich osobných skúsenostiach a pocitoch, čo výrazne obohatilo program. Vzdelávacie videá zaujímavým spôsobom vysvetľovali tieto pojmy a slúžili ako prevencia proti rasizmu a „hejtu“. Študenti sa aktívne podieľali na aktivitách a súčinnosťou prispeli k efektívnemu priebehu workshopu.

image 2
image 3
image 4
image 12