Bezpečne a bez nenávisti online

image 115

Dňa 15.12.2023 sa uskutočnil workshop na tému Bezpečne a bez nenávisti online na Základnej škole sv. Augustína sídliacej na ul. Moyzesova 805/1 v Považskej Bystrici. Tentokrát si rozličné informácie a zaujímavé aktivity mohla vyskúšať skupina 10 žiakov zo šiestej triedy. Počas 45 minút sa v rámci neformálneho vzdelávania žiaci mali možnosť dozvedieť o dôležitosti problematiky nenávisti na internete, pomocou výkladu v spojení s prezentáciou v pozadí. Dozvedeli sa viac o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť, kyberšikana, či rasizmus. Nechýbala ani atraktívna aktivita zvaná „Eurotrain“, počas ktorej sa študenti na chvíľu stali terčom predsudkov. Samozrejme, bola aj chvíľka teórie, na bližšie predstavenie a zadefinovanie pojmov a ich rôzne príklady. Dôležitou súčasťou boli študentmi obľúbené videá, ktoré opisovali tému nenávisti trochu inou formou. Diskutovali o rozličných témach spojených s nenávisťou a šikanou, ako jej predchádzať, na koho sa obrátiť, tak isto o ich osobných skúsenostiach a pocitoch. Žiaci sa počas aktivít zapájali veľmi aktívne, snažili sa spolupracovať, čoho následkom sa s nimi veľmi dobre pracovalo. Na záver boli účastníkom ponúknuté možnosti, ako môže každý z nás čeliť a postaviť sa nenávisti na internete.

image 116
image 117
image 118
nivam