Bezpečne a bez nenávisti online

image 111

Dňa 13.12.2023 sa uskutočnil workshop na tému Bezpečne a bez nenávisti online na Základnej škole sv. Augustína sídliacej na ul. Moyzesova 805/1 v Považskej Bystrici. Bol to 45 minút dlhý vzdelávací workshop, na tému „Bezpečne a bez nenávisti online“. Tentokrát si rozličné informácie a zaujímavé aktivity mohla vyskúšať skupina 10 žiakov siedmej triedy. Dozvedeli sa viac o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť, kyberšikana, či rasizmus. Zapojili sa do rozličných aktivít, nevynímajúc Eurotrain, aktivitu, ktorej cieľom je hravou formou poukázať na problematiku predsudkov v spoločnosti. Diskutovali o rozličných témach spojených s nenávisťou a šikanou, ako jej predchádzať, na koho sa obrátiť, tak isto o ich osobných skúsenostiach a pocitoch. Nesmeli chýbať ani náučné videá, ktoré zaujímavou formou pomáhali vysvetľovať pojmy, slúžili ako prevencia proti rasizmu, či ukazovali príklady „ hejtu “. Žiaci sa počas aktivít zapájali veľmi aktívne, snažili sa spolupracovať, čoho následkom sa s nimi veľmi dobre pracovalo. 

image 112
image 113
image 114
nivam