Zdravo to ide (Bezpečne na horách)

Dňa 19. decembra prebehla beseda pre žiakov 9. ročníka ZŠ Nábrežná. Žiakom prednášal miestny poslanec MsZ a dlhoročný horský záchranár PhDr. Martin Priečko PhD. Na úvod priblížil horskú záchranársku službu na Slovensku v minulosti a pripomenul im dôležité telefónne čísla, na ktoré je potrebné zavolať, ak sa Vám stane úraz v horskom prostredí. Následne sme si predstavili zásady bezpečného pohybu a správania sa v horskom prostredí, ale taktiež aj pri športoch. Prešli sme si aj hlavné zásady, ako a kedy ísť na turistiku, že je dôležité sledovať počasie a ako sa správať, ak nás náhodou počas turistiky prekvapí búrka.

Keďže momentálne sú veľmi populárne rôzne adrenalínové športy, vyzval mládež, aby bola opatrná pri rôznych „free ride“ zjazdoch. Taktiež nám porozprával o rôznych skúsenostiach o záchranárskych výjazdov, ako záchranári postupujú pri lavíne, aké nástroje používajú. Tieto záchranné pomôcky ako napríklad „mačky“, lavínový vysielač a iné dal žiakom aj kolovať a mohli si tak obzrieť profesionálne záchranárske vybavenie.


Dôležitým pri záchrane je aj pomoc od kamarátov, ktorí sú vždy prví na mieste nehody a môžu tak bezprostredne poskytnúť prvú pomoc alebo začať hľadať iných ľudí, ktorí napríklad uviazli. Spomenul jedno dôležité pravidlo, že je potrebné, aby sme nespanikárili a zachovali chladnú hlavu.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nadáciou pre deti Slovenska z dotačného programu Hodina deťom.