Bezpečne a bez nenávisti online

image 41

Dňa 16.11.2023 sa na 3. Základnej škole Školská v Považskej Bystrici konali štyri 45 minút dlhé vzdelávacie workshopy, na tému „Bezpečne a bez nenávisti online“. Žiaci z viacerých tried deviateho, ôsmeho a siedmeho ročníka mali možnosť zúčastniť sa rôznorodých aktivít a získať nové informácie. Počas workshopu študenti absolvovali aktivitu „Eurotrain“, kde zažili, aké je to byť terčom predsudkov. Rovnako sa dozvedeli dôležité informácie o pojmoch, ako sú stereotypy, diskriminácia, nenávisť, rasistické predsudky, či rasizmus. V ďalšom priebehu, ktorý nasledoval po úvodnej pohybovej aktivite „Energizeri“, bolo citeľne poznať zvýšenú pozornosť u študentov. Vzdelávacie videá, ktoré spestrovali celkový priebeh a prinášali zaujímavý pohľad do tejto problematiky, opäť nesmeli chýbať. Žiaci mali tiež príležitosť diskutovať a na záver im bolo vysvetlené prečo je dôležité bojovať proti nenávisti a kyberšikane v prostredí internetu, a ako každý môžeme prispieť k bezpečnejšiemu online priestoru. Veľmi príjemne ma potešila spätná väzba, či už od samotných účastníkov aktivít, ale aj od učiteľov, ktorí mi tlmočili nadšenie žiakov z workshopov, ktorých súčasťou mali príležitosť byť.

image 42
image 43
image 44
image 45
image 46
image 47
image 48
image 49
nivam 4