Aprílové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu

Dňa 8. 4. sa uskutočnilo už 16. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu, kde si mladí ľudia schválili nové logo a plánovali aktivity na máj. Tento mesiac štartujú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a spolu s nami môžte povzbudzovať našich hokejistov. Počas zasadnutia si mládežníci navrhli nové aktivity, ktoré budú vykonávať. Poslanci si schválili nové logo parlamentu a diskutovali o blížiacich sa aktivitách. Počas apríla Lukáš Hrošovský spolu s Matúšom Maljarom podali projekty a občianske združenie SYTEV sa pripravuje hostiť 2 dobrovoľníkov z Estónska. Taktiež pripravujú „Letné kino“, kde sa budú premietať filmy, o ktoré má mládež záujem. Po premietaní prebehne živá diskusia s odborníkmi v danej téme.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.