Septembrové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu

  • Post author:
  • Post category:KMMP

V pondelok 9. septembra sa uskutočnilo 21. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského parlamentu. Na zasadnutí sme privítali nových členov, ktorí sa nám v krátkosti predstavili. Spoločne sme zhodnotili augustové aktivity. Medzinárodný deň športu poslanci zhodnotili pozitívne a naplánovali ďalšie športové dni. Veľký úspech mal Deň bublín, počas ktorého sme zabublinovali celé námestie a vyčarili úsmev na detských tvárach. Mládežnícki poslanci si naplánovali ďalšie aktivity na september a zapoja sa do Európskeho týždňa mobility, Európskeho týždňa športu a do Týždňa dobrovoľníctva, kedy budeme upratovať okolie rieky Kysuca a židovského cintorína.

Na zasadnutí sa zúčastnil aj primátor mesta Kysucké Nové Mesto a poprial mladým poslancom veľa úsilia v ich práci a zodpovedal otázky, ktoré mládež zaujímali.


Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom a mestom Kysucké Nové Mesto.